Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ - БФИЕК ПОДКРЕПЯ МЕРКИТЕ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА СЕКТОР „ЕНЕРГЕТИКА“
2013-12-06
БФИЕК изразява подкрепа за усилията на правителството да нормализира инвестиционния живот на всички участници в електроенергийната система.
В годините след 2008г. се натрупа значителен дефицит на средства в сектора. Две независими международни изследвания показаха, че цената на електроенергията за индустрията в България е една от най-високите в света. Процентът на енергийно бедните домакинства расте. Индустриалните енергийни консуматори са силно разтревожени от тези факти и изразяват готовност да участват с добри практики и експертиза при намиране на решение.
Екстензивното развитие на ВЕИ сектора извън националния план до 2020 год. се отрази изключително негативно на икономиката и енергетиката. Допълнителните разходи и дефицита на средства доведоха до загуба на конкурентоспособност, свиване на производства и фалити. Българската енергетика и индустрия са поставени в условия на тежки изпитания, както вътре в страната, така и на регионалния и световен пазар. В тази връзка БФИЕК апелира и подкрепя формулирането и провеждането на устойчива енергийна и индустриална политика в интерес на стабилността и развитието на българската икономика чрез поносими цени на електроенергията.
БФИЕК подкрепя инициативата за намиране на решение на проблема с нездравословно големите инвестиции във ВЕИ. Нека заедно да намерим решение на този проблем за българската индустрия и енергетика. В противен случай България е заплашена от нова и още по-голяма деиндустриализация.
България се нуждае от консенсус сред политическите елити за стабилизиране на енергетиката и оттам на индустрията. Енергетиката ще излезе от кризата, при наличие на политики, които са нечувствителни към смяната на правителства и парламенти. Всяко друго решение ще има убийствена цена за икономиката и жизнения стандарт на населението.

УС на БФИЕК
Галерия
Документи