Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Становище: Прекратяване на практиката за субсидиране на износа на електроенергия от индустрията в България
2014-02-14
Във връзка с поставен въпрос на проведения Форум „Бизнес - Правителство“ и желанието Ви да се информирате допълнително по темата за износ на електроенергия, представяме на Вашето внимание становище на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори(БФИЕК), Българската асоциация на металургичната индустрия(БАМИ), Българската камара на химическата промишленост(БКХП) и Българска минно-геоложка камара(БМГК) относно негативните ефекти от преференциите на износа на евтин ток.
Многократно сме сигнализирали, че с по-ниските мрежови цени за износ се ощетява българската индустрия. Освен това промишлеността плаща два пъти по-скъп акциз на тока от изискванията на Европейския Съюз.
Оценяваме високо усилията на правителството и парламента за стабилизиране на енергетиката през втората половина на 2013 г. – оптимизиране на студения резерв, намаляване на цените за зелена енергия. През август миналата година също така бе решено износът на електроенергия да бъде освободен от цена „задължения към обществото“. Тогава, въпреки нашите протести, се декларира, че това е временна мярка. Днес енергийната система е добре натоварена, но предимството да се износя електроенергия на ниски цени не е отменено.
Електроенергията като суровина е по-добре да създава добавена стойност в български предприятия и да се изнася една по-завършена продукция.
Износът на електроенергия при по-изгодни условия означава:
- износ на работни места;
- негативите остават за сметка на вътрешното потребление – бита и индустрията;
- загуба на конкурентоспособност и свиване на производства – факт в много от представляваните от нас заводи.
Настояваме експортът да става при равнопоставеност спрямо цените за вътрешния пазар. Промоциите в хипермаркетите продължават две седмици, а при износа на българска електроенергия вече седем месеца.

С уважение,

Управителен съвет на БФИЕК
Управителен съвет на БАМИ
Управителен съвет на БКХП
Управителен съвет на БМГК

11.02.2014 год.