Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
БФИЕК със свъемстно отворено писмо, заедно с БАМИ и БКХП, относно реално намаление на цената на природния газ
2016-04-13
Българските производители от базовите индустрии категорично настояват да има
значителен спад в цената на природния газ за второто тримесечие на 2016 г. Цената в
България не отразява пазарната действителност и драстичния спад на петрола.

За първото тримесечие на 2016 г. цената е в размер на 405,56 лв./1000 нм3
(43,59/MWh) или 207,91 евро/1000 нм3 (22,35 евро/MWh). В момента цената на спот
пазарите в Европа е 12-13 евро/MWh. Разликата е 1,7 пъти по-високи цени в България от
спот цените на централно-европейския газов хъб

Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори категорично
настоява, че цената на природния газ трябва да бъде драстично намалена от второ
тримесечие на 2016 година на нива под 284 лева. за 1000 кубични метра. Изключително важно е цените на природния газ в България да са съотносими към нивата в останалата част на ЕС. България не може да си позволи да губи конкурентоспособност, инвестиции и работни места от допълнително забавяне на намалението на цената на природния газ и липсата на достъп до конкурентни доставки.
БФИЕК