Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Среща с ДКЕВР относно новия модел за ценообразуване от 01.08.2013г.
2013-07-12
На 12.07.2013г. от 14:00 се проведе среща на представители на БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП с г-жа Анжела Тонева - Председател на ДКЕВР.