Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
Среща с ДКЕВР относно новия модел за ценообразуване от 01.08.2013г.
2013-07-12
На 12.07.2013г. от 14:00 се проведе среща на представители на БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП с г-жа Анжела Тонева - Председател на ДКЕВР.