Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
БФИЕK организира кръгла маса "РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 23.01.2014г., хотел Шератон
2014-01-15
БАМИ, БМГК, БКХП и БФИЕК проведоха кръгла маса на тема „Реиндустриализация чрез конкурентоспособност – Европа в търсене на решение за преодоляване на ефектите от пакет „Климат-енергетика”.
Събитието се проведе само ден след призива на Европейската комисия за предприемане на незабавни действия за възраждане на европейската промишленост. Кръглата маса постави на дневен ред няколко актуални проблема и нуждата от политики, насочени към базовите индустрии.
Основните акценти в обсъжданите теми бяха както следва:
Отражение на европейската енергийна политика и изпълнение на мерките по пакета „климат енергетика” върху индустриалната стабилност и конкурентоспособност в България.
Отражение на дерогацията по чл.10в от Директива 2003/87/ЕО върху развитието на енергийния сектор и цените на електрическата енергия до 2020 г.
Европейски практики за компенсиране на разходи за ВЕИ и индиректните разходи за емисии, възможни схеми за прилагане в България
Създаване на конкурентна бизнес-среда, отпадане на административни режими и ускоряване на процедурите за тяхното издаване.
На събитието присъства г-н Драгомир Стойнев - Министър на икономиката и енергетиката, отговорни представители от МОСВ, МФ, членове на ДКЕВР и други административни структури.
Присъстваха президентите на КНСБ – г-н Пламен Димитров и на КТ”Подкрепа” – г-н Константин Тренчев
От страна на бизнеса участваха ръководителите на най-големите предприятия в България от рудодобива, металургията и химическата промишленост.
Галерия