Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
ДКЕВР проведе открито заседание относно Доклад за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика".
2014-06-03
На 03.06.2014 г. от 13 часа в сградата на ДКЕВР, гр. София, бул. Дондуков 8-10, ет. 4 се проведе открито заседание относно Доклад за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика"
БФИЕК