Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
ДКЕВР проведе открито заседание относно Доклад за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика".
2014-06-03
На 03.06.2014 г. от 13 часа в сградата на ДКЕВР, гр. София, бул. Дондуков 8-10, ет. 4 се проведе открито заседание относно Доклад за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика"
БФИЕК