Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
ДКЕВР проведе открито заседание относно доклад за допълнение на лицензия на "НЕК" ЕАД.
2014-08-11
Проведе се открито заседание относно доклад за допълнение на лицензия на "НЕК" ЕАД за "търговия с електрическа енергия" с добавяне на дейността "координатор на балансираща група"
На 11.08.2014 г. от 15 ч. в сградата на ДКЕВР, гр.София, бул.Дондуков 8-10, ет. 4 се проведе открито заседание относно доклад за допълнение на лицензия на "НЕК" ЕАД.
БФИЕК