Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
На 29.01.2015 г. се проведе Консултативен съвет за индустриална стабилност и растеж към Министерство на Икономиката.
2015-01-30
http://mi.government.bg/files/useruploads/files/vop/protocol_ksis_29.01.2015.tif