Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
На 29.01.2015 г. се проведе Консултативен съвет за индустриална стабилност и растеж към Министерство на Икономиката.
2015-01-30
http://mi.government.bg/files/useruploads/files/vop/protocol_ksis_29.01.2015.tif