Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
Общо събрание на БФИЕК - 10.09.2015
2015-07-29
Покана за Общо събрание на БФИЕК - 10.09.2015
На 10.09.2015 г. от 11:00 ч. в сградата на Американския Университет в София - "Илиев" - Център за образование и култура, ще бъде проведено Общо събрание на БФИЕК при следния дневен ред :

1. Избор на Управителен съвет на БФИЕК
2. Разни
Документи