Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
Annual Regional Forum Electricity, Markets, Infrastructure and Services 2015
2015-11-12
http://emis2015.bfiec.org/
Форумът си поставя за цел да инициира дискусия, която да отговори на въпроси свързани с пазара, стабилността и дългосрочната визия за развитие на електроенергетиката в България. Също така, форумът ще разгледа електроенергийния пазар през национална, регионална и европейска перспектива, като основните теми, които ще бъдат обстойно дискутирани по време на тазгодишната конференция са следните:
• Електроенергетика на България – поглед в бъдещето;
• Очакванията на базовите индустрии за стабилност, сигурност на доставките и конкурентни цени;
• Регулаторна политика по веригата на енергийните доставки. Промяна в методиката на ценообразуване, изключваща разходоориентирания подход;
• Визия за поетапно прекратяване на кръстосаното субсидиране;
• Създаване на условия за конкуренция между производители на електроенергия;
• Завършване на либерализирацията на електроенергийния пазар;
• Преход от преференциални цени към пазарна цена плюс премия. Нормативна уредба, европейски директиви и практики и;
• Развитие в предлагането на разнообразни продуктовите профили – какво ни липсва? Визията на производители, търговци и потребители;


Регистрация - https://docs.google.com/forms/d/17msDPDJoIJFus92v4gmaSS7AHvqc9mmB984i06d_-5M/viewform?usp=send_form
БФИЕК
Галерия