Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
Общо събрание на БФИЕК - 27.09.2012г.
2012-09-27
На 27.09.2012 год. (четвъртък) от 10:00 часа на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София ще се проведе Общо събрание на Сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори БФИЕК“
Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет на БФИЕК съгласно чл.24 (4) от Устава на Сдружението.
К.Делисивков
Галерия