Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Практически семинар по „Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници“
2016-09-28
БФИЕК, с участието на представители на министерство на енергетиката, организира практически семинар по „Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници“.

Семинарът ще се проведе на 11.10.2016 г. от 9:00ч. в Илиев център, АУБГ София, ул. Университетски парк 1, п.к. 1700.

Семинарът цели да запознае заинтересованите страни с условията и реда, както и сроковете за подаване на заявления и подготовка на документи за участие в механизма за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергията от ВЕИ в цена „задължения към обществото“. Представители на Министерство на енергетиката ще представят механизма за отпускане на държавната помощ, контрол и изискванията към документите за кандидатстване. Предвижда се сесия за въпроси по конкретни казуси. Участниците в семинара ще могат да зададат своите въпроси, ще получат тълкуване и напътствия от представители на управляващия орган на помощта.
Основни теми:
1. Механизъм за отпускане на помощта и критерии за допустимост;
2. Изчисляване на брутна добавена стойност и интензивност на електроенергията на равнище предприятие;
3. Заявления, декларации и документи за кандидатстване;
4. Важни срокове;
5. Механизъм за последващ контрол;
6. Процедура за обжалване на решения на управляващи орган.

Регистрация
За да се включите в практическия семинар, трябва предварително да попълните регистрационна форма и съответно да заплатите цена за участие до 7.10.2016г.

След тази дата регистрация за семинара не е възможна.

Регистрирайте се на този линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnuPVwyoRubQQpdNPzPXziliJyvQly4FnaBx8c9stIQSKAVg/viewform#start=openform


Цената за участие в семинара включва:
• Печатни материали;
• Кафе паузи;
• Обяд.
Константин Делисивков
Галерия