Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
БФИЕК, БАМИ и БКХП излязоха с отворено писмо до Министър Петкова относно мрежовите цени при износ на електроенергия
2016-10-25
Представителите на българските енергоинтензивни индустрии с особена загриженост се запознаха с публикации в медиите за обсъждане на предложение за намаляване на мрежовите цени при износ на електроенергия.
Ние категорично сме против такава непазарна мярка, с която индустриалните енергийни консуматори в България ще субсидират отново износа на електроенергия за съседни страни, което вече се случва с освободения износ от цена „задължения към обществото“. Премахване на заплащането на мрежови цени при износ на електроенергия ще предизвика допълнителен дефицит от над 100 млн. лева/год. в електроенергийната система и увеличение в цените за всички потребители в страната с 3.3лева/МВтч.
Многократно сме настоявали за прекратяване на кръстосаното субсидиране на различните потребители в страната. Една такава мярка ще насочи кръстосаното субсидиране на електроенергията към нашите конкуренти в съседни страни и това ще има пагубен ефект върху българската икономика. Износът на евтин ток подпомага икономиките на съседните държави, влошава конкурентоспособността на българските производители и има потенциал да засили демографската криза. Единствената политика, която може да помогне на българската икономика е да се стимулира създаването на добавена стойност в България и износ на продукция, а не да се субсидират неефективните дейности в енергийната система.
Категорично не можем да поемем допълнителна тежест в цената и да сме съпричастни към покриване на дефицити на средства в енергетиката, която продължава да е нереформирана и да полага усилия да остане така и в бъдеще. Факт е, че такива производители се стремят винаги сметката да се плаща от някой друг – в случая битовите и стопански потребители.

Управителен С уважение,

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ БФИЕК
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ БАМИ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ БКХП


25 октомври 2016 г.Галерия