Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Проведе се работна среща между българските евродепутати и представители на индустрията
2017-01-27
На 27.01.2017 г. в Grand Hotel Sofia се проведе работна среща между представители на индустрията и част от българските представители в Европейския регламент.
На проведената работна среща, с българските евродепутати бяха обсъдени различни въпроси, засягащи енергоемката индустрия. Участие взеха г-н Константин Стаменов, председател на УС на БФИЕК, г-н Георги Николов, зам. председател на УС на БФИЕК, г-н Константин Делисивков, изпълнителен директор и член на УС на БФИЕК, г-жа Теодора Борисова, БКХП, г-н Йончо Пеловски, председател на БКХП; представители от БАМИ и БМГК.

Част от обсъдените теми бяха :

1.Промени на Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции (приети от Комитет "Околна среда, обществено здраве и безопасност на храните" (ENVI) на Европейския Парламент)
2.Политики за защита на европейските индустрии и пазари
•Модернизиране на мерките за търговска защита
•Кръгова икономика и ресурсна ефективност (Директива за отпадъците, Регламент за конфликтни минерали и др.)
3.Преглед на „Референтен документ за най-добри налични техники“ за Големи горивни инсталации (LCP BREF) и ревизиране на целите за стойностите на емисиите.
4.Зимен енергиен пакет и позицията на България по регулаторните промени в електроенергийния пазар.
BFIEC
Галерия