Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
г-н Калоян Косоров, Изпълнителен секретар на БФИЕК с лекция-презентация на тема "Правни аспекти на Парижкото споразумение за климата"
2017-06-21
г-н Калоян Косоров, Изпълнителен секретар на БФИЕК, участва с лекция-презентация на тема "Правни аспекти на Парижкото споразумение за климата" в рамките на годишния форум "Индустрия, Енергетика и Климатични промени 2017" организиран от Индустриален клъстер "Средногорие" на 20.06.2017 г. в гр. София хотел "Балкан".

Бяха разгледани правните проекции на Споразумението и някои от основните въпросителни около него, например - обвързващи ли са текстовете на документа и колко детайлизирани са те.
Галерия