Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
г-н Калоян Косоров, Изпълнителен секретар на БФИЕК с лекция-презентация на тема "Правни аспекти на Парижкото споразумение за климата"
2017-06-21
г-н Калоян Косоров, Изпълнителен секретар на БФИЕК, участва с лекция-презентация на тема "Правни аспекти на Парижкото споразумение за климата" в рамките на годишния форум "Индустрия, Енергетика и Климатични промени 2017" организиран от Индустриален клъстер "Средногорие" на 20.06.2017 г. в гр. София хотел "Балкан".

Бяха разгледани правните проекции на Споразумението и някои от основните въпросителни около него, например - обвързващи ли са текстовете на документа и колко детайлизирани са те.
Галерия