Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
г-н Константин Стаменов, Председател на УС на БФИЕК с лекция-презентация на тема "Demand response програми - Партньорство на индустрията за управление на енергийния пазар"
2017-06-21
г-н Константин Стаменов, Председател на УС на БФИЕК участва с лекция-презентация на тема "Demand response програми - Партньорство на индустрията за управление на енергийния пазар" в рамките на годишния форум "Индустрия, Енергетика и Климатични промени 2017" организиран от Индустриален клъстер "Средногорие".

В презентацията бяха предсавени основните акценти на механизма Demand response management в светлината на Четвъртия енергиен пакет. Бяха разгледани и съществуващите към този момент възможности за приложение на принципа.
BFIEC
Галерия