Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
г-н Константин Стаменов, Председател на УС на БФИЕК с лекция-презентация на тема "Demand response програми - Партньорство на индустрията за управление на енергийния пазар"
2017-06-21
г-н Константин Стаменов, Председател на УС на БФИЕК участва с лекция-презентация на тема "Demand response програми - Партньорство на индустрията за управление на енергийния пазар" в рамките на годишния форум "Индустрия, Енергетика и Климатични промени 2017" организиран от Индустриален клъстер "Средногорие".

В презентацията бяха предсавени основните акценти на механизма Demand response management в светлината на Четвъртия енергиен пакет. Бяха разгледани и съществуващите към този момент възможности за приложение на принципа.
BFIEC
Галерия