Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Kонференция „Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии - двигател за растеж”, 31.01.2018, София
2018-02-05
На 31.01.2018г., Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и Българската камара на химическата промишленост (БКХП) проведоха съвместно едно от най-значимите мероприятия за индустрията в календара на българското председателство - Конференцията „Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии - двигател за растеж“
Темите на конференцията са посветени на политиките на ЕС и приоритетите на българското председателство, които оказват влияние върху конкурентоспособността на индустрията, като цифровата икономика, високотехнологичните процеси и вериги на стойността, кръговата икономика, инвестициите в нови продукти и устойчивото развитие.
Водещи български компании ще представят върхови постижения и най-добри практики при производството на черни, цветни метали и химически продукти. Конференцията ще завърши със заключителен документ, който ще бъде представен като база за дискусиите по индустриалната политика на ЕС на министрите на икономиката от държавите-членки на ЕС по време на Неформалния съвет по конкурентоспособност.
Мероприятието е под патронажа на Министъра на икономиката и се очаква да присъстват делегациите, участващи в заседанието на Неформалния Съвет по конкурентоспособност на ЕС, предвидено за 1 и 2 февруари 2018 г., както и представители на Европейската комисия, депутати, представители на бизнеса.
Конференцията бе открита от Министъра на икономиката. Приветствено слово изнесе г-н Ерик Мамер, Директор „Конкурентоспособност и Европейски семестър“ на Европейската комисия. Презентатори в събитието бяха Генералните директори на европейските браншови организации – Европейския съвет по химическа промишленост (CEFIC), Европейската асоциация по стомана (Eurofer),Европейската асоциация на цветни метали (Eurometaux) и Международната федерация на индустриалните енергийни консуматори (IFIEC).
БФИЕК
Галерия