Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
БФИЕК проведе форум на високо равнище в рамките на Председателството на Съвета на ЕС за 2018 - "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие" - 11 Април 2018
2018-04-16
БФИЕК проведе форум на високо равнище в рамките на Председателството на Съвета на ЕС за 2018 - "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие" - 11 Април 2018
БФИЕК, съвместно с БАМИ и БКХП проведе форум на високо равнище "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие" - 11 Април 2018. Събитието бе в рамките на Председателството на Съвета на ЕС за 2018 и се проведе под патронажа на Министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова, която участва в официалното откриване.

Част от основните теми, които бяха разгледани са :

1. Състоянието на досиетата от пакета "Чиста енергия" към днешна дата.
2. Конкурентоспособност на европейската индустрия.
3. Държавните помощи в европейската енергийна политика.
4. Преходът към пълна либерализация на българския пазар за електроенергия.
5. Енергийни общности - образование, клъстери и иновации.

Ключовите презентации бяха изнесени от г-н Жечо Станков, Зам-министър на енергетиката, г-н Иван Иванов, Председател на КЕВР, Тим Курт, Изпълнителен директор на "Аурубис България" АД, г-н Марко Менсинг от CEFIC, г-н Аксел Егерт от EUROFER, г-н Килиън О'Донахю, EUROMETAUX, г-н Пламен Борисов от "Солвей Соди" АД, г-н Ивайло Алексиев, Изпълнителен директор на АУЕР, г-н Николай Минков, Изпълнителен директор на Индустриален клъстер "Средногорие" и г-н Славчо Нейков, Председател на УС на Института за енергиен мениджмънт.

В конференцията участие взеха представители от партньорските европейски браншови организации, министерства, Европейската Комисия, българска и европейска индустрия, Народно събрание и други.

Събитието се проведе с организационната подкрепа на Индустриален клъстер "Средногорие"
Галерия