Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
Среща на КС към "Пакта за индустриална стабилност" към Министъра на икономиката, енергетиката и туризма. БФИЕК представи:
2012-07-26
1. Становище относно оценка на резултатите от работата на КС към "Пакта за индустриална стабилност"

2. Представи резултатите от изследването на KPMG относно приложимостта на австрийския модел за преразпределение на разходи за ВЕИ в България.
Галерия