Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Среща на КС към "Пакта за индустриална стабилност" към Министъра на икономиката, енергетиката и туризма. БФИЕК представи:
2012-07-26
1. Становище относно оценка на резултатите от работата на КС към "Пакта за индустриална стабилност"

2. Представи резултатите от изследването на KPMG относно приложимостта на австрийския модел за преразпределение на разходи за ВЕИ в България.
Галерия