Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
УС БФИЕК 16.05.2013
2013-05-20
На 16.05 от 11:00 часа в сградата на АУБГ, стая 201 (ул. Университетски парк 1, 1700 София) се проведе среща на БФИЕК
при следния дневен ред:

1. Превенция срещу пореден ръст на мрежовите цените и добавките към тях (участие в дискусии, предложения за превантивни мерки, организиране на конференция);
2. Търгове за електрическа енергия 2013;
3. Такси за водовземане и водоползване;
4. Информация относно посещението на Председателя на УС в USA относно добива на шистов газ;
5. Предложение за промяна на числеността на УС и решение за свикване на Общо събрание;
6. Разни
К.Делисивков
Галерия