Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Общо събрание на БФИЕК - 28.02.2013
2013-02-28
На 28.02.2013 год. (четвъртък) от 11:00 часа на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София се проведе годишно Общо събрание на Сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори БФИЕК“ при следния дневен ред:
1.Приемане на доклад за дейността на Федерацията за 2012 г.
2.Приемане на годишен финансов отчет на БФИЕК за 2012 г.
3.Приемане на насоки и програма за дейността на Федерацията за 2013 г.
4.Приемане на проектобюджет на Федерацията за 2013 г.
5.Избор на Управителен съвет на БФИЕК
6.Определяне на членския внос за асоциирани членове
7.Разни
К.Делисивков