Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Седмо заседание на Обществения съвет по енергетика - 21.06.2013г.
2013-06-26
На 21.06 се проведе седмото заседание на Обществения съвет по енергетика към Министъра на икономиката и енергетиката. В срещата взеха участие Председателя на УС на БФИЕК, г-н Стаменов и изпълнителния директор на БФИЕК, г-н Делисивков.
Константин Стаменов – "Това са предприятия, които консумират по около 600 MW средно на час електроенергия – първокласни инвеститори и стратегически партньори. Не са съгласни с дадените от министър Стойнев в парламент данни за консумацията. Делът на консумация на индустрията не е 30%, спрямо 70 % на населението. Делът на консумация на населението е 39%, а има едни 30% консумирани от стопански субекти, най-вече малки и средни предприятия в сектора на услугите и търговията. Така стопанското потребление формира около 60% от общото. В последните 5 години потреблението на индустрията е спаднало значително с около 30%, докато това на битовите потребители расте с около 3-5 % на година. Механизмът на ценообразуване, който се предлага ще оскъпи тока за стопанското потребление.
Протокол МИЕ
Галерия