Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Среща с ДКЕВР - Проект на правила за търговия с природен газ - 19.06.2013г.
2013-06-19
Във връзка с приемане на Правила за търговия с природен газ се проведе среща на представители на БФИЕК и ДКЕВР относно позицията на индустрията по предложения текст в работната група.
В рамките на срещата стана ясно, че ДКЕВР възприема нов подход, като вместо напълно нов текст на Правила за търговия с природен газ, ще има нова редакция на текста на действащите правила. БФИЕК пое ангажимент да изпрати своето становище по действащите правила за Търговия с природен газ.