Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
Среща с ДКЕВР - Проект на правила за търговия с природен газ - 19.06.2013г.
2013-06-19
Във връзка с приемане на Правила за търговия с природен газ се проведе среща на представители на БФИЕК и ДКЕВР относно позицията на индустрията по предложения текст в работната група.
В рамките на срещата стана ясно, че ДКЕВР възприема нов подход, като вместо напълно нов текст на Правила за търговия с природен газ, ще има нова редакция на текста на действащите правила. БФИЕК пое ангажимент да изпрати своето становище по действащите правила за Търговия с природен газ.