Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
На 18.06.2013г. в сградата на МИЕ на ул. Славянска 8, се проведе среща на КРИБ с Министър Драгомир Стойнев
2013-06-18