Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
На 18.06.2013г. в сградата на МИЕ на ул. Славянска 8, се проведе среща на КРИБ с Министър Драгомир Стойнев
2013-06-18