Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
БФИЕК се обявява за адаптиране на енергийната политика към нуждите на българската индустрия. В противен случай тенденциите на развитие в сектор „Енергетика“ застрашават активността в цели отрасли на икономиката
КОНТАКТИ
телефони: +359 87 66 66 045 / +359 76 68 10 17
факс: +359 76 68 19 52
e-mail: office@bfiec.org,
пощенски адрес: София 1700, ул.”Университетски парк” 1