Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Резерв за пазарна стабилност към Европейската схема за търговия с емисии, какво ни очаква след 2019 г.?
Необходимо е ревизиране на правилата за функциониране на Резерва за пазарна стабилност, което да доведе до по-плавен преход и стабилност в ценовите нива на квотите емисии парникови газове, в условията на нисковъглероден преход.

Позиция на БФИЕК за пазара на електроенергия за първото полугодие на 2019 г.
Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) в писмо до председателя на КЕВР, доц. Иван Иванов, министъра на енергетиката, г-жа Теменужка Петкова и изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, г-н Наско Михов, представи своята позиция относно проекта на доклад за утвърждаване на цените в сектор "Електроенергетика" за периода 1.07.2019- 30.06.2020 г.
Конференция: "Индустриален триатлон: Климат, Eнергетика и Oколна среда" 2019
Българската Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори БФИЕК, има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Годишен Форум за 2019 „ИДУСТРИАЛЕН ТРИАТЛОН: КЛИМАТ, ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА“,който ще се проведе на 14.03.2019г. от 08:30ч. в София Хотел Балкан.

Регистрирайте се за участие на: industry.bfiec.org
Дългосрочна визия за развитие в сектор „Енергетика“ и бъдещето на въглищните централи
БФИЕК излъчи отворено писмо, съгласувано с БАМИ и БКХП, адресирано до Министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова, Председателя на комисията по енергетика г-н Делян Добрев и Председателя на КЕВР доц. Иван Иванов
Становище на БФИЕК във връзка с Протект на правила за изменение на ПТЕЕ
Становище на БФИЕК във връзка с Протект на правила за изменение на ПТЕЕ, публикувани от КЕВР на 25.07.2018г.
БФИЕК проведе форум на високо равнище в рамките на Председателството на Съвета на ЕС за 2018 - "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие" - 11 Април 2018
БФИЕК проведе форум на високо равнище в рамките на Председателството на Съвета на ЕС за 2018 - "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие" - 11 Април 2018
Kонференция „Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии - двигател за растеж”, 31.01.2018, София
На 31.01.2018г., Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и Българската камара на химическата промишленост (БКХП) проведоха съвместно едно от най-значимите мероприятия за индустрията в календара на българското председателство - Конференцията „Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии - двигател за растеж“
БФИЕК организира форум на високо равнище в рамките на Председателството на Съвета на ЕС за 2018 - "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие" - 11 Април 2018
БФИЕК под патронажа Министерството на Енергетиката, организира Форум на високо равнище на 11ти април 2018 г., с основна тема : "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие ".
г-н Константин Стаменов, Председател на УС на БФИЕК с лекция-презентация на тема "Demand response програми - Партньорство на индустрията за управление на енергийния пазар"
г-н Калоян Косоров, Изпълнителен секретар на БФИЕК с лекция-презентация на тема "Правни аспекти на Парижкото споразумение за климата"
БФИЕК проведе Workshop на тема : Дискусия за проблемите, свързани с подаването на документи по Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници
БФИЕК проведе семинар-дискусия, на който бяха обсъдени често срещаните проблеми, свързани с подаването на заявления и документи във връзка с отпускането на държавна помощ по Наредбата.
Проведе се работна среща между българските евродепутати и представители на индустрията
На 27.01.2017 г. в Grand Hotel Sofia се проведе работна среща между представители на индустрията и част от българските представители в Европейския регламент.
Константин Делисивков от БФИЕК с лекция за „Зимния енергиен пакет“
На 28 ноември в рамките на дисциплината „Регулирани услуги, пазари и ценообразуване” от учебния план на магистърската програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги” лекция изнесе изпълнителният директор на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) Константин Делисивков .
БФИЕК, БАМИ и БКХП излязоха с отворено писмо до Министър Петкова относно мрежовите цени при износ на електроенергия
Представителите на българските енергоинтензивни индустрии с особена загриженост се запознаха с публикации в медиите за обсъждане на предложение за намаляване на мрежовите цени при износ на електроенергия.
Ние категорично сме против такава непазарна мярка, с която индустриалните енергийни консуматори в България ще субсидират отново износа на електроенергия за съседни страни, което вече се случва с освободения износ от цена „задължения към обществото“. Премахване на заплащането на мрежови цени при износ на електроенергия ще предизвика допълнителен дефицит от над 100 млн. лева/год. в електроенергийната система и увеличение в цените за всички потребители в страната с 3.3лева/МВтч.
Практически семинар по „Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници“
БФИЕК, с участието на представители на министерство на енергетиката, организира практически семинар по „Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници“.

Семинарът ще се проведе на 11.10.2016 г. от 9:00ч. в Илиев център, АУБГ София, ул. Университетски парк 1, п.к. 1700.

Семинарът цели да запознае заинтересованите страни с условията и реда, както и сроковете за подаване на заявления и подготовка на документи за участие в механизма за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергията от ВЕИ в цена „задължения към обществото“. Представители на Министерство на енергетиката ще представят механизма за отпускане на държавната помощ, контрол и изискванията към документите за кандидатстване. Предвижда се сесия за въпроси по конкретни казуси. Участниците в семинара ще могат да зададат своите въпроси, ще получат тълкуване и напътствия от представители на управляващия орган на помощта.
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПОДКРЕПИ УСИЛИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ДА ИМА ИНДУСТРИЯ
БЛИЗО 500 МЛН. ЛЕВА НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ВЕИ В ЦЕНА „ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВОТО“ ЩЕ ПОЛУЧАТ НАД 200 КОМПАНИИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГОЕМКА ИНДУСТРИЯ ДО КРАЯ НА 2020Г.
Извънредно Общо събрание на БФИЕК - 23 юни 2016г.
Управителният съвет на Сдружение Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори свиква извънредно Общо събрание на Сдружението, с писмена покана по електронна поща, съгласно чл. 24 (4) от Устава, на 23.06.2016 год. (четвъртък) от 11:00 часа.
Проведе се Конференция на високо равнище на енергоемките индустрии, организирана от Европейската комисия
От името на БФИЕК участие в конференцията взе г-н Константин Стаменов - председател на Управителния съвет.
Заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен и комисар Елжбета Бенковска бяха домакин на конференция на европейските енергоемки предприятия, по време на която всички заинтересовани страни имаха възможност да изложат своите виждания за бъдещето развитие по отношение на основните въпроси за Европейските енергоинтензивни предприятия.
Natural gas: Infrastructure, Markets and Services 2015
http://naturalgas2015.bfiec.org/
Annual Regional Forum Electricity, Markets, Infrastructure and Services 2015
http://emis2015.bfiec.org/
БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ, С ПОДКРЕПАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА организира: Обучителен семинар по „Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници“
Обучителен семинар ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ: ЗАЯВКИ, ДОСТЪП, КАПАЦИТЕТИ, КОРИГИРАЩИ ЗАЯВКИ, БАЛАНСИРАНЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАЗХОДИ
2015 Annual Regional Forum Natural Gas:"Infrastructure, Markets and Services"
2014 Annual Regional Forum Natural Gas:"Infrastructure, Markets and Services"
The most important meeting for the industry will take place on 23 September 2014 (do not miss your chance to get a seat)
2014 Annual Regional Forum Electricity Market, Infrastructure and Services
THE ELECTRICITY MARKET IN BULGARIA... 10 YEARS LATER
БФИЕK организира кръгла маса "РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 23.01.2014г., хотел Шератон
БАМИ, БМГК, БКХП и БФИЕК проведоха кръгла маса на тема „Реиндустриализация чрез конкурентоспособност – Европа в търсене на решение за преодоляване на ефектите от пакет „Климат-енергетика”.
Събитието се проведе само ден след призива на Европейската комисия за предприемане на незабавни действия за възраждане на европейската промишленост. Кръглата маса постави на дневен ред няколко актуални проблема и нуждата от политики, насочени към базовите индустрии.
БФИЕК организира Първи годишен форум ПРИРОДЕН ГАЗ - Инфраструктура, пазари и услуги - 03.10.2013г.
Местен добив в Черно море и региона – екзотика или реалност? Ще има ли пазар на газ от 2014? Ще има ли конкуренция, диверсификация на тръби и доставки? Кога ще влезнат в експлоатация новите инфраструктурни проекти? Южен поток – добре, Набуко – а сега накъде? Очаквайте отговори и дискусия по тези и други въпроси от топ политици и експерти на форума на 3-ти октомври.
sdf
Форум ИНДУСТРИЯ И ЕНЕРГЕТИКА ще срещне заинтересованите страни в областта на енергетиката: отговорните държавни институции, производителите, търговците на електроенергия, индустриалните консуматори, потребителите на средно напрежение, операторите на мрежи, доставчиците на високотехнологично оборудване.
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ - 22.11.2012
Каква е реалността на българския пазар на електроенергия? Как се развива балансиращия пазар в България? Какви са перспективите пред пазара и предизвикателствата пред интегрирането на стопанските потребители на средно напрежение?