Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Енергиен борд ще решава проблемите в сектора, реши правителството
2014-08-27
Правителството реши да бъде създаден енергиен борд като постоянно действащ консултативен орган на Министерския съвет за решаване на важни обществено значими въпроси в областта на енергетиката.
Целта е да се повиши прозрачността, диалога и пазарната ефективност, за да се преодолеят проблемите в сектора, се отбелязва в съобщение на правителствената пресслужба.

Бордът ще анализира състоянието на сектор "Енергетика", ще определя причините, водещи до нестабилност на енергийната система, и ще предлага мерки за решаване на проблемите. Той също така ще определя принципите и насоките за устойчиво управление на сектора.

Консултативният орган ще може да отправя предложения за изменения и допълнения на нормативната уредба, както и да обсъжда и дава становища по предложенията за стратегии в енергийния сектор.

Председател на енергийния борд ще бъде вицепремиерът по икономическата политика Екатерина Захариева, а заместник-председател – министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов.

Критично важно е от другата седмица Енергийният борд да направи първото си заседание и да започне изготвянето на спешен анализ, за да се определят причините, които са довели до състоянието на сектора, и да бъдат предложени принципи и насоки за устойчивото му развитие, както и спешни мерки за
преодоляването на дисбалансите в системата. Това каза на пресконференция в МС Екатерина Захариева.

Членове на борда ще бъдат заместник-министри на икономиката и енергетиката и на труда и социалната политика, председателят на ДКЕВР и по един представител на Българската фотоволтаична асоциация, Асоциацията на водните централи, Българската ветроенергийна асоциация, БЕХ, НЕК, "Ай И Ес ЗС Марица-изток 1" ЕООД, "Контур Глобал Марица-изток 3" АД, Асоциацията на топлофикационните дружества в България, ТЕЦ – заводски централи, Асоциацията на търговците на електрическа енергия, Българската петролна и газова асоциация, Българската асоциация природен газ, "Енергиен системен оператор" ЕАД, "ЕВН България" ЕАД, "ЕНЕРГО-ПРО Варна" ЕООД, "ЧЕЗ България" ЕАД, Българската национална асоциация на потребителите, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Асоциацията на банките в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската минно-геоложка камара, НСФЕБ – КНСБ, ФСО ФЕ – Подкрепа.

В заседанията си енергийният борд ще може да привлича за участие представители и на други държавни органи, институции, международни организации и търговски дружества от сектор "Енергетика", както и експерти в тази област, реши кабинетът. С правителственото постановление се приема и правилник за организацията на дейността на енергийния борд.
БФИЕК
Галерия