Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
БФИЕК дискутира възможностите за суапови сделки на природен газ
2015-11-25
Българската федерация на големите индустриални енергийни консуматори (БФИЕК) организира дискусия, посветена на възможностите индустрията ни да купува природен газ директно от компаниите доставчици.
Българската федерация на големите индустриални енергийни консуматори (БФИЕК) организира дискусия, посветена на възможностите индустрията ни да купува природен газ директно от компаниите доставчици. Подобни сделки са възможни и те биха могли, освен алтернативни доставки на синьо гориво, да осигурят и по-ниски цени на газа за бизнеса. Това каза пред БНР председателят на БФИЕК Константин Стаменов. "Няма нищо по-добро за едно индустриално предприятие, което плаща милиони левове сметки за енергия, да намали, да оптимизира разходите си. Ние веднага ставаме по-конкурентоспособни, почваме да изнасяме повече продукция, така че едно поевтиняване на природния газ би само поощрило нашата дейност. В същото време си даваме сметка, че трябва да положим усилия да се инициират тези сделки и да направим всичко каквото зависи от нас те да се случват", обясни той.
Големите потребители очакват алтернативи на доставките на гориво, но и след кризата от 2009 година, когато "Газпром" спря доставките на природен газ за Европа през Украйна, в България още не са изградени газови връзки със съседните страни.
Въпреки липсата на интерконектори обаче възможности за доставки от други източници може да се осъществи чрез суапови сделки. "През България минават доста транзитни потоци от природен газ, така че винаги може да се направи суапова сделка и независимо откъде ще бъде този физически обем, въз основа на балансиране, на нетиране на количества, може да се направи сделка", обясни Стаменов.
Той уточни, че големи газови компании вече са заявили интерес към тази възможност. От БФИЕК се надяват на осъществяване на подобни сделки, както и на това, че администрацията няма да оказва пречки. Очакването е суаповите сделки да доведат до по-голяма конкуренция и по-добри цени за предприятията.
БФИЕК
Галерия