Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПОДКРЕПИ УСИЛИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ДА ИМА ИНДУСТРИЯ
2016-08-09
БЛИЗО 500 МЛН. ЛЕВА НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ВЕИ В ЦЕНА „ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВОТО“ ЩЕ ПОЛУЧАТ НАД 200 КОМПАНИИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГОЕМКА ИНДУСТРИЯ ДО КРАЯ НА 2020Г.
След дълги години на съвместни усилия на КРИБ и БФИЕК за въвеждане на модел за облекчаване на индустрията при заплащане на надбавката за зелена енергия и запазване на конкурентоспособността, сме горди да Ви съобщим, че нотификационната процедура приключи успешно. Европейската комисия (ЕК) е одобрила без възражения мерките за облекчаване на разходите на големите индустриални консуматори за зелена енергия. Това става ясно от сайта на ГД „Конкуренция“ на ЕК. Европейската комисия подкрепя прилагането на Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, за периода от 1 август 2015 г. до 31 декември 2020 г. Наредбата бе изготвена в съответствие с изискванията на ЕК, описани в „Насоките относно държавната помощ за опазването на околната среда и за енергетика за периода 2014 – 2020 г.“ от юни 2014.
Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори настоява за въвеждането на подобен механизъм от началото на 2012г., когато добавките към цената на електроенергията, съответно за зелена, кафява енергия и невъзстановяеми разходи, нарастнаха в рамките на един регулаторен период с над 380%. Подобни механизми за облекчение действат навсякъде в Европа, което поставяше българската индустрия в неравностойно положение. С активната дейност на КРИБ и БФИЕК процесът се ускори през последните две години. В изготвянето на текстовете на наредбата се включиха всички национално представени работодателски организации – АИКБ, БСК и БТПП. Вземащите решение разпознаха важността на проблема и необходимостта да подкрепят българската икономика. В началото на 2015 г. след изменение на Закона за енергетиката бе дадена възможност и основание за изготвяне на наредба за енерго интензивната индустрия. Със съвместните усилия на министрите на енергетиката, икономиката и финансите, КЕВР, подкрепени от работодателските организации и БФИЕК, днес имаме положително решение от страна на Европейската комисия за предоставянето на държавна помощ на енергоемките индустрии в България. От намалението на разходите за ВЕИ в цена „задължение към обществото“ могат да се възползват над 200 компании в България, като годишният бюджет на помощта ще е около 94 млн. лева. Усилията на България да подкрепи енергоемките си производства дават положителен сигнал за ръст на инвестициите, износа и заетостта в страната.
УС на БФИЕК
Галерия
Документи