Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Бизнесът иска понятието „Затворени енергийни системи“ да влезе в закона за енергетиката
2017-04-25
С него трябва да се уреждат предимствата на бизнеса в Индустриалните зони и в частност захранването с ток, вода и газ
Бизнесът иска чрез въвеждането на ново понятие в Закона за енергетиката, бизнес компаниите, разположени в индустриалните зони да се ползват с определени предимства. Това става ясно от съобщение на Министерство на икономиката, по повод първото заседание на работната група към Съвета за индустриална стабилност с растеж, проведена под ръководството на заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов.
Става въпрос за въвеждане на понятието „Затворени разпределителни системи“.
Обсъдените теми по време на срещата бяха с акцент върху насърчаване на инвестициите и проблемите, които индустриалните зони срещат в България, свързани със закона за енергетика, със законодателството, касаещо довеждащата инфраструктура до частните и държавните икономически и индустриални зони, съобщават още от министерството.
„Индустриалните зони са един от основните механизми за привличане на инвестиции, създаващи висока добавена стойност и са гарант за растеж на българската икономика и Министерство на икономиката като посланик на бизнеса има за цел да реши поставените проблеми от негова страна“, заяви зам.-министър Борисов.
По време на заседанието бяха дискутирани мотивите за въвеждане на понятието „Затворени разпределителни системи“ в закона за енергетиката и подзаконовата нормативна рамка, като по думите на заместник икономическият министър, чрез измененията в нормативната уредба може да се стигне до решаване на част от проблемите на бизнеса. Предложените промени в закона за енергетиката засягат индустриалните площадки в България, тъй като са с едно захранване на ток, вода, природен газ и т.н. В тази връзка поставените въпроси касаят и взаимоотношенията между бизнеса и доставчиците на услуги, както и взаимоотношенията на бизнеса с държавата.
Забележките към законодателството от страна на бизнеса бяха изключително много. От своя страна заместник-министър Борисов заяви, че Министерство на икономиката ще има ангажимента да дискутира и да предложи обоснованите нормативни промени на очаквания редовен кабинет от министри.
3E news
Галерия