Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
БФИЕК: Електрическата енергия на свободния пазар поскъпна необяснимо
2017-06-13
Бизнесът ще плати с 300 млн. лв. повече за електроенергия в следващата една година
Цените на електрическата енергия на свободния пазар с период на доставка една година, считано от 1 юли, нараснаха с 15%. Това означава 300 млн. лв. повече да се вземат от т.нар. свободен пазар, обяви по време на общественото обсъждане на новите цени в сектор „Електроенергетика“ Константин Стаменов, председател на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК). По думите му това увеличение на цените е необяснимо, тъй като няма свръхконсумация. Така че, не са верни твърденията на Комисията, че цената на енергията на свободния и на регулирания пазар е еднаква, обясни Стаменов. Той посочи още, че няма промяна на товара на електроенергийната система в сравнение с миналата година по това време. Износът е от порядъка 600-700 MW, а товарът през деня – 4000 MW, посочи Стаменов. И допълни, че тази пролет не се е случило обичайното спадане на цените на електрическата енергия.

„Само един аргумент ще изтъкна защо това не е свободен пазар. Около 40 хиляди фирми си купват енергия по свободно договорени цени. за нас е неразбираемо защо за толкова много години не се появи нощна енергия, която трябва да е по-евтина, тоест няма профили. Това, което ви се предлага е една и съща цена за 365 дни. Така се прахосват електроенергия и пари“, посочи още Константин Стаменов. "Спиране на един блок в ТЕЦ "Марица Изток 2" и включване в рамките на 24 часа струва 200 хил. лв.", допълни в тази връзка той.

Той обърна внимание и на факта, че според проекто решението на КЕВР се планира намаление на цените на електрическата енергия за малките фирми, които все още са на регулирания пазар. „Няма никакво обяснение защо се намаляват, след като на свободния се увеличава. Това ще възпрепятства излизането им на свободния пазар“, каза Стаменов.

Александър Загоров от КТ Подкрепа коментира, че няма забележки по конкретното ценово предложение на КЕВР, но методиките, по които се работи трябва да се променят. КТ Подкрепа предложи да има отделен орган за социален диалог - временен или постоянен към Националния съвет за тристранно сътрудничество, защото всички неща, които се случват в енергетиката са с много висока тежест и ще се случат с много голям интензитет, посочи Загоров. Затова КЕВР има място като наблюдател в този орган, каза още той.

Изпълнителният директор на Асоциацията свободен енергиен пазар (АСЕП) Красимира Пищухина обяви, че настояването на организацията е за замразяване на приемането на новото ценово решение до въвеждането на новия пазарен модел, за което Publics.bg писа. Тя акцентира само върху някои акценти от становището на АСЕП, като посочи като особено драстичен по мнението на АСЕП факт, искането на крайните снабдители за понижаване на регулираните цени, по които те продават електрическа енергия на небитовите малки клиенти. Това са искания за ценови решения, които изкривяват пазара в полза на естествените монополи и увреждат конкурентоспособността на останалите пазарни участници, посочи Пищухина. АСЕП счита, че тези искания са недопустими и призовава регулатора да третира равнопоставено всички пазарни участници.

В края на общественото обсъждане директорът на Дирекция "Електроенергетика и топлоенергетика" в КЕВР Пламен Младеновски коментира изразените позиции. По отношение на позицията на БФИЕК Младеновски каза, че КЕВР не регулира пазара на свободния пазар. По думите му е нормално да се увеличи цената на свободния пазар, тъй като българският пазар не е изолиран. "Наблюдаваме сериозно търсене и по-ограничено предлагане на евтина електрическа енергия от ВЕЦ, заради намалените водни запаси в целия регион. Съответно, цените в целия регион се повишиха и това няма как да даде отражение на цените в България", посочи Младеновски. Относно липсата на нощна енергия, той каза, че такава се продава на пазара ден напред на енергийната борса. Както се вижда цената й е далеч по-ниска от тази на пиковата енергия, каза Младеновски.
publics.bg
Галерия