Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Константин Стаменов, Сутрешен блок, 05.02.2013
2013-02-05
АЕЦ „Козлодуй" спря търговете на свободния пазар за електроенергия, а от март ще продължи търговията по нови правила.