Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
CONTACT US
Telephones: +359 87 66 66 045 / +359 76 68 10 17 045

Fax: +359 76 68 19 52

e-mail: office@bfiec.org,

Postal address: Sofia 1700, 1 Universitetski park Str.