Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В БФИЕК

• Заявление за членство (по образец) - оригинал. Лице за контакт
• Удостоверение за актуално правно състояние на дружеството - заверено копие.
• Пълномощно на лицето за контакт, че ще представлява дружеството пред БФИЕК.
• Декларация (по образец), че дружеството отговаря на изискванията за
членство във Федерацията – оригинал.
• Встъпителна вноска - 1000 лв. еднократно, съгласно реш.на УС от 10.01.2007 година.
• Членски внос - 3000 лв./година.
Oт края на 2012г. има възможност за асоциирано членство в БФИЕК.
Онлайн регистрация за членове на БФИЕК
Информация за организацията:
Име на организацията:
ЕИК:
Град:
ZIP:
Адрес:
Телефон:
Допълнителна информация:
Информация за потребител:
Име:
E-mail:
Парола:
Потвърди паролата: