Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Г-н Константин Стаменов
Председател на Управителния съвет на БФИЕК
Г-н Константин Стаменов е директор „Стратегическо планиране и инвестиции” в „Стомана Индъстри” АД, Перник. Завършил е магистърска степен по “Икономическа информатика” в УНСС. Има специализации по финансова журналистика на фондация „Томпсън“ и вестник “Файненшъл таймс”, във финансовия отдел на “ГлаксоСмитКлайн” във Великобритания, по финансова журналистика и връзки с обществеността във фондация „Воскамп“ - Холандия. През 2002 - 2003 г. ръководи тестов екип по проекта RINGS на БНБ за междубанкови разплащания в реално време. Притежава сертнификати по логистика от European Management Center, Управление на проекти от Stevens Institute of Technology, Платежни системи от Joint Vienna Institute и др. Избран е за заместник-председател на учредената на 17 ноември 2006 г. Българската федерация на индустриалните и енергийни консуматори.

Г-н Константин Стаменов е Зам.- председател на Консултативния съвет за индустриална стабилност към Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Управителен съвет на БФИЕК:

1. Асарел Медет АД – г-н Петър Дееничин (Зам. - председател на УС)
2. Аурубис България АД – г-н Пламен Янулов (Зам. - председател на УС)
3. Биовет АД – г-н Ангел Желязков
4. Елаците мед АД – г-н Николай Минков
5. Солвей соди АД – г-н Огнян Иванов
6. Стомана индъстри АД – г-н Константин Стаменов (Председател на УС)
7. "КЦМ" АД - г-н Стоян Пехливанов
8. "Неохим" АД - г-н Мирослав Димитров
9. "Златна Панега Цимент" АД - г-жа Люба Никифорова

* Г-н Петър Домусчиев - Почетен председател на Сдружение "Българска Федерация на Индустриалните
Енергийни Консуматори" (БФИЕК)