Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
БФИЕК се обявява за адаптиране на енергийната политика към нуждите на българската индустрия. В противен случай тенденциите на развитие в сектор „Енергетика“ застрашават активността в цели отрасли на икономиката
ЗА НАС
Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) е създадена през 2006 г. и е сдружение на големите индустриални консуматори на електрическа енергия и природен газ.

В нея членуват фирми като: Актавис ЕАД, Алкомет АД, Алмагест АД, Амилум България АД, Асарел Медет АД, Аурубис АД, Берг Монтана Фитинги ЕАД, Биовет АД, Готмар ЕООД, Девня Цимент АД, БиЕй Глас България АД, Ер Ликид България ЕООД, Елаците Мед АД, Златна Панега Цимент АД, Коверис Риджит България АД, Каолин АД, Линде газ България ЕООД, КЦМ АД, Минстрой Холдинг АД, Неохим АД, Пластхим-Т АД, Рока България АД, Рубин Трейдинг АД, Свилоза АД, Солвей Соди АД, Стомана Индъстри АД, Теси ООД, Сол България ЕАД, Тракия Глас България ЕАД, Холсим България АД, Челопеч Майнинг ЕАД.

Нашата мисия е развитие на пазарите на енергии.

Нашите цели са да представляваме индустрията пред изпълнителната и законодателната власт, пред енергийните дружества и производители по проблемите свързани с електрическата енергия и природния газ. БФИЕК води активна политика за развитие на тези пазари.

БФИЕК бе създадена, следвайки най-добрите международни практики.

БФИЕК е колективен член на КРИБ

БФИЕК е член на международната федерация на индустриалните енергийни консуматори - IFIEC EUROPE