Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИТЕ
2014-06-18
Като представители на големите български индустриални предприятия - основни потребители на електроенергия, с ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ до ДКЕВР, до Министър-председателя и до Председателя на НС категорично възразихме по предложението на енергийния регулатор да увеличи мрежовите цените на електроенергията за новия ценови период (от 01.07.2014 г.). Паралелно с това се повишават началните цени на търговете на свободния пазар, провеждат се в последния момент и се създава изкуствен дефицит. Такива действия ще струват на България загуба на работни места не само в голямата индустрия, но и в средния и малък бизнес.
Тази политика в сектор „Енергетика” безспорно води до влошаване на конкурентоспособността на енергоинтензивните индустрии, до загуба на пазари, до намаляване на производството и свиване на икономиката. В противовес на европейската енергийна практика след „временни промени в закона за енеретиката“ вече година се изнася по-евтина ел.енергия от тази за вътрешния пазар. Промени без оценка за въздействието върху икономиката. Вместо да прилагаме мерки за повишаване износа на наша продукция, чрез износа на ел.енергия на промоция стимулираме икономиките на съседните държави и износа на работни места. А експортът на суровини, каквато е и електроенергията, не създава добавена стойност в икономиката на България.

Вносът на електроенергия също се възпрепятства, а в определени времеви периоди на съседните пазари има по-евтина електроенергия.

Многократно настояваме за спешни решения, които да осигурят възможности за доставка на електроенергия на приемливи за бизнеса цени. Вместо това българските производители са притиснати от дисбалансите в енергетиката, включително от ръста на мрежовите разходи за клиенти на високо напрежение, липса на предвидимост и устойчивост, влошена конкурентна среда в резултат на преференциални условия за износ на ток, забавена либерализация на пазара и засилване на кръстосаното субсидиране.

По изпратената ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ отговорните държавни институции не взеха отношение. Това ни принуждава да търсим други форми на въздействие, включително да се обърнем към КЗК у нас и ЕК, за да защитим българското производство.

За да не се закриват предприятия, за да се запазят работните места и българската индустрия, с това ОТВОРЕНО ПИСМО предупреждаваме, че няма да приемем повишаване на цените на електроенергията и на съпътстващите такси и ще откажем плащания по новопредлаганите цени.

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ
БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА
БФИЕК