Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) е създадена през 2006 г. и е сдружение на големите индустриални консуматори на електрическа енергия и природен газ.

В БФИЕК членуват „АДМ Разград“  ЕАД, „Алкомет“ АД, „Алмагест“ АД, „Асарел-Медет“ АД, „Аурубис България“ АД, „Балканфарма-Дупница“ АД, „Берг Монтана фитинги“ ЕАД, „Би Ей глас България“ АД, „Биовет“ АД, „Готмар“ ЕООД, „Девня цимент“ АД, „Дънди прешъс металс Челопеч“ ЕАД, „Елаците мед“ АД, „Ер ликид“ АД, „Златна Панега цимент“ АД, „Калцит“ АД, „КЦМ“ АД, „Линде газ България“ ЕООД, „Минстрой холдинг“ АД, „Неохим“ АД, „Пластхим-Т“ АД, „Рока България“ АД, „Рубин трейдинг“ ЕАД, „Свилоза“ АД, „Сол България“ ЕАД, „Солвей соди“ АД, „София мед“ АД, „Стомана индъстри“ АД, „Тракия глас България“ ЕАД, „Холсим България“ АД

Нашата мисия е развитие на пазарите на енергии.

Нашите цели са да представляваме индустрията пред изпълнителната и законодателната власт, пред енергийните дружества и производители по проблемите свързани с електрическата енергия и природния газ. БФИЕК води активна политика за развитие на тези пазари.

БФИЕК бе създадена, следвайки най-добрите международни практики.

БФИЕК е колективен член на КРИБ

БФИЕК е член на международната федерация на индустриалните енергийни консуматори – IFIEC EUROPE