Almagest

Алмагест АД

„Алмагест“ е акционерно дружество, регистрирано през 2007 г. През 2009 г. компанията въведе в експлоатация завод за производство на етанол от зърнени култури, който се намира на 35км. югоизточно от г. София в община Ихтиман.

Алкомет АД

Алкомет АД е лидер в производството на алуминиеви валцови и пресови изделия на българския пазар. Фирмата произвежда пълната гама алуминиеви полуфабрикати – фолио, листа и ленти и други. Над 90% от продажбите са насочени към страните от ЕС.

АДМ Разград ЕАД

АДМ Разград ЕАД

част от интернационалната група Tate & Lyle - световен лидер в производството на въглехидрати. Амилум България ЕАД преработва царевица за прозводство на широка гама нишестета, глюкозни сиропи, кристална и течна декстроза и високо фруктозни царевични сиропи

Асарел-Медет АД

първата, най-голямата и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни руди.

Аурубис България АД

лидер в металургичния бизнес в страната и водещо предприятие за производство на медни концентрати, медни аноди и катоди.

Би Ей Глас България АД

Би Ей Глас България АД

БИЕЙ ГЛАС БЪЛГАРИЯ, с модерните си производствени мощности в София и Пловдив, е водещ производител на стъклен амбалаж както в България, така и в югоизточна Европа.

Берг Монтана Фитинги ЕАД

Производство на поцинковани и черни фитинги от ковък чугун

Биовет АД

водещ производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции, ензими и лекарствени средства за лечение и подобряване здравето и продуктивността на животните

Готмар ЕООД

водещ производител на преформи от РЕТ (Полиетилен Терефталат), бутилки, пластмасови капачки, дръжки,технически изделия и производство на издувни и инжекционни матрици.

Девня Цимент АД

Девня Цимент АД

"Девня цимент" АД е част от Италчементи Груп от 1998 г. и е водещ производител на цимент в Бълария. Притежавайки двата завода за производство на цимент Италчементи Груп България е лидер на местния пазар с производствен капацитет от над 2 милиона тона цимент годишно.

Елаците мед АД

Елаците мед АД

частно акционерно дружество с предмет на дейност добив и обогатяване на медни и злато-съдържащи руди.

Златна Панега цимент-АД

Златна Панега цимент АД е един от основните производители на качествен цимент в страната. Компанията има бетонови възли в три от най-големите градове в страната.

КЦМ АД

водещ производител на цветни метали.

Минстрой Холдинг АД

Минстрой осъществява проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване, производство на нестандартни метални конструкции и съоръжения и пълен инженеринг на обекти “под ключ” в областта на промишленото и гражданско строителство, минната промишленос

Свилоза АД

„Свилоза” АД, чрез основното си дъщерно дружество „Свилоцел” ЕАД, е единственият производител в България на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея. „Свилоза” има структуроопределяща роля в българската целулозно-хартиена промишленост и е пазарен лидер в страната и региона. Дружеството следва амбициозна инвестиционна стратегия с цел укрепване на лидерските си позиции на Балканите и в Европа в целулозно-хартиената промишленост.

Неохим АД

Неохим АД “Неохим” АД е наследник на Химическия комбинат в гр. Димитровград, стартирал производствената си дейност на 5 ноември 1951 г. "Неохим" АД е лидер в производството и търговията на минерални торове, неорганични и органични химически продукти.

Рубин Трейдинг АД

„РУБИН” – град Плевен е утвърден производител с над 50 годишен опит в производството на стъклен амбалаж. Заводът се намира в Централна Северна България в индустриалната зона на град Плевен и е обезпечен с добре развита пътно-транспортна мрежа, която от своя страна е предпоставка за оптимизиране на входящите потоци на суровини и изходящите количества продукция

Рока България АД

е водещ производител на санитарен фаянс и обзавеждане за баня.

Солвей Соди АД

Солвей Соди е един от най-големите заводи за производство на синтетична калцинирана сода в света.

Стомана Индъстри АД

водещ производител на стомана и изделия от стомана.

Тракия Глас България

е един от водещите производители на стъкло за автомобилна индустрия, производствените предприятия и бита.

Дънди прешъс металс Челопеч ЕАД

Дънди прешъс металс Челопеч ЕАД

e дружеството за добив и преработка на медно-златни руди от находище Челопеч и производство на медно-златен концентрат

Холсим България АД

Холсим България е част от световния лидер в производството на цимент, инертни материали и бетон ЛафаржХолсим, създадена чрез сливането на Холсим и Лафарж през юли 2015 г. Обединената компания има комбиниран 180-годишен опит в производството на цимент, инертни материали и бетон и е новият световен лидер в сектора на строителните материали.

Линде Газ България ЕООД

Линде Груп е една от водещите газови и инженерингови компании в света, работеща в повече от 100 страни, с традиции и опит, изградени в продължение на повече от 130 години, започнати от Карл фон Линде. Линде Газ, като част от Линде Груп, обслужва своите клиенти в България от своя ASU в Стара Загора и дистрибутори в повече от 32 града

Сол България ЕАД

SOL Group, e основана през 1927 г. в Монца, развива се бързо през 60-те години на миналия век, за да се превърне в една от водещите фирми за производство на технически газове в Европа. През последните 10 години SOL Group разширява дейността си.

Ер Ликид България ЕООД

Ер Ликид България е водещ производител и доставчик на технически газове на българския пазар от 1999г.Ер Ликид предлага иновативни решения - газове, оборудване и услуги в голямо разнообразие от индустриални сектори.

София мед АД

София мед АД

София Мед е производител на широка гама валцовани и пресовани продукти от мед и медни сплави с широко приложение в редица индустрии и в строителството - листове, ленти, плочи, кръгове, дискове, шини, пръти, профили, компоненти, тел. София Мед е част от ЕлвалХалкор, Гърция, който е част от холдинга Виохалко. София Мед има три производства: леярно, валцово и тръбопрофилно и над 80-годишен производствен опит.

Калцит АД

Калцит АД

Калцит АД е водещ производител на калциев карбид, ацетилен, калциев карбонат преципитат, негасена вар, фино смляна негасена вар, хидратна вар, опакована гасена вар фино очистена, опокован и насипен варов разтвор - хоросан за фина мазилка, зидария и хастар, метални опаковки.