Г-н Константин Стаменов
Председател на Управителния съвет на БФИЕК

Г-н Константин Стаменов е директор „Стратегическо планиране и инвестиции” в „Стомана Индъстри” АД, Перник. Завършил е магистърска степен по “Икономическа информатика” в УНСС. Има специализации по финансова журналистика на фондация „Томпсън“ и вестник “Файненшъл таймс”, във финансовия отдел на “ГлаксоСмитКлайн” във Великобритания, по финансова журналистика и връзки с обществеността във фондация „Воскамп“ – Холандия. През 2002 – 2003 г. ръководи тестов екип по проекта RINGS на БНБ за междубанкови разплащания в реално време. Притежава сертнификати по логистика от European Management Center, Управление на проекти от Stevens Institute of Technology, Платежни системи от Joint Vienna Institute и др. Избран е за заместник-председател на учредената на 17 ноември 2006 г. Българската федерация на индустриалните и енергийни консуматори.

Г-н Константин Стаменов е Зам.- председател на Консултативния съвет за индустриална стабилност към Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Константин Стаменов

Управителен съвет на БФИЕК:

  1. „Асарел-Медет“ АД – г-н Петър Дееничин (Зам. – председател на УС)
  2. „Аурубис България“ АД – г-н Пламен Янулов (Зам. – председател на УС)
  3. „Биовет“ АД – г-н Ангел Желязков
  4. „Елаците мед“ АД – г-н Никола Русинов
  5. „Солвей соди“ АД – г-н Огнян Иванов
  6. „Стомана индъстри“ АД – г-н Константин Стаменов (Председател на УС)
  7. „КЦМ“АД – г-н Стоян Пехливанов
  8. „Неохим“АД – г-н Мирослав Димитров (Зам. – председател на УС)
  9. „Златна Панега цимент“АД – г-жа Лилия Янкова

* Г-н Петър Домусчиев – Почетен председател на Сдружение „Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори“ (БФИЕК)

Г-н Ивайло Найденов
Изпълнителен директор на БФИЕК

Г-н Ивайло Найденов притежава магистърска степен по „Ядрена енергетика“ и докторска степен по „Ядрени енергетични инсталации и уредби“ от Технически университет – София. Работил е като редактор с ресор „Енергетика“ в сп. „Ютилитис“ и в областта на търговията с електрическа енергия. В периода 2014-2019г. заема последователно академичните длъжности „асистент“ и „главен асистент в катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика“, Енергомашиностроителен факултет на Технически университет – София. Има краткосрочни специализации в областта на енергийната сигурност (Школа на НАТО в Анталия, Турция, 2015г. и Школа на Университет „Масарик“, Бърно, Чехия, 2016г.) и критичните суровини (COST Action, Висш технически институт, Лисабон, Португалия, 2017г.), преминал е множество обучения в областта на енергийния мениджмънт, енергийните пазари и енергийната дипломация. Печели първо място в конкурса за най-добър млад учен на Българско ядрено дружество през 2017г. Заема позицията изпълнителен директор на БФИЕК от октомври 2019г.

Ивайло Найденов