Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
Отворено писмо - относно предложение за ново редуциране на емисии на парникови газове до 30%
2010-05-28
Документи