Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
Становище и препоръки относно Енергийната стратегия на РБългария до 2020 год.
2011-03-05
Документи