Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Съвместно Становище на БФИЕК и "Е.ОН България енергийни услуги" относно процедурата за провеждане на търгове от АЕЦ "Козлодуй"
2011-12-09