Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
Съвместно Становище на БФИЕК и "Е.ОН България енергийни услуги" относно процедурата за провеждане на търгове от АЕЦ "Козлодуй"
2011-12-09