Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
БФИЕК представи предложения относно измененията в договора за достъп и гаранционно обезпечение
2011-12-20