Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
Investbook "Реиндустриализация и енергетика"
2014-06-16
Константин Делисивков, изпълнителен директор на БФИЕК, с коментар за връзката бизнес - енергетика.