Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
Енергийна либерализация най-рано през 2018
2016-04-27
Либерализацията на енергийния пазар зависи от набирането на повече ликвидност, като към момента финансовите постъпления във Фонда за електроенергийна сигурност не са достатъчни, за да покрият дисбалансите на пазара. Това каза в „Бизнес старт” енергийният експерт адв. Илия Грозданов, който заедно с председателят на УС на Асоциацията на големите енергийни консуматори говори за развитието на енергийната либерализация в България.

Затова оптималният вариант за либерализация е след около година и половина, допълни Грозданов.

Според Константин Стаменов по-нататъчното развитие на пазара зависи от излизането на територията на свободна търговия на всички държавни производители на ток.

Стаменов също така смята, че след 1 юли основно цените на електроенергията за бита трябва да се покачат, тъй като в момента не са на пазарен модел.
БФИЕК
Галерия