Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
Бизнесът готов на стачка заради 60% скок на такса пренос на газ
2017-08-29
Mediapool
Галерия