Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
Константин Стаменов, Сутрешен блок, 05.02.2013
2013-02-05
АЕЦ „Козлодуй" спря търговете на свободния пазар за електроенергия, а от март ще продължи търговията по нови правила.