Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
Константин Стаменов: "Отпушват износа, удрят индустрията"
2013-06-24
Според подготвените промени в законите за енергетиката и за енергията от възобновяеми източници от следващия месец купувачите на българска енергия в чужбина ще плащат само такса за пренос и достъп. Парите, които в момента се събират за зелената и кафявата енергия и за невъзстановяемите разходи и се плащат заедно с мрежовите услуги, ще бъдат вкарани в цената на самата енергия. "Категорично сме против само потребителите у нас да плащат добавките", казва председателят на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) Константин Стаменов. Според него ефектът от увеличаването на износа няма да е голям - ще се спечелят най-много 100-200 млн. лв. до края на годината. Което е несравнимо с парите, които генерира родната индустрия. Стаменов дава пример с 2011 г., когато България отчете рекордни количества изнесен ток. "Тогава приходите от него възлизаха на около 700 млн. лв. В същото време само предприятията, които членуват в БФИЕК, са генерирали близо 10 млрд. лв., казва Стаменов. Той добавя, че
Кристиан Костурков
Галерия