Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
ДИСТАНЦИОНЕН СЕМИНАР "ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ. КЛИЕНТИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ", 10 септември 2020 г.
2020-08-13
Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори БФИЕК организира дистанционен семинар „Либерализация на пазара на електроенергия. Клиенти ниско напрежение“.

Семинарът има за цел да запознае излизащите на свободен пазар потребители ниско напрежение със структурата, функционирането, спецификите и нормативната уредба на свободния пазар на електрическа енергия у нас.
Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори БФИЕК организира дистанционен семинар „Либерализация на пазара на електроенергия. Клиенти ниско напрежение“.

Семинарът има за цел да запознае излизащите на свободен пазар от 1 октомври 2020 г. потребители ниско напрежение със структурата, функционирането, спецификите и нормативната уредба на свободния пазар на електрическа енергия у нас.

Събитието ще се проведе като уебинар с предварително записани лекции.

Участниците ще могат да отправят своите въпроси във видео сесия, която ще се състои на 10 септември 2020 г.

Целта е след като участниците се запознаят предварително с материалите от семинара да се получи дискусия, която да даде отговори на конкретни въпроси по темата.

На участниците ще бъде предоставен предварителен достъп до материалите на семинара.

Цена за един участник – 120 лв. с ДДС.

- Видео сесията ще се проведе през платформата „Webinars“ на zoom – регистрираните участници допълнително ще получат инструкции за записване;

- Регистрация за участие в семинара може да направите тук.

- Краен срок за регистрация: 08.09.2020 г. включително.

ПРОГРАМА

СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ИВАЙЛО НАЙДЕНОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БФИЕК

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДОГОВОРИ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ. ПРОЦЕДУРА ПО СМЯНА НА ДОСТАВЧИК
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ТЪРГОВЕЦ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ (ОЧАКВА СЕ ПОТВЪРЖДЕНИЕ)

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СВОБОДНИЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР
ПАВЛИН СТОЯНОВ, АДВОКАТ ЕНЕРГИЙНО ПРАВО И ТЕХНОЛОГИИ
Галерия